Дерматологичният преглед включва подробна история на сегашното заболяване, както и на минали, съпровождащи и фамилни заболявания, снемане на пълен дерматологичен статус на промените по кожата, видимите лигавици и кожните придатъци (нокти и косми), поставяне на диагноза, обсъждане на заболяването и възможните варианти за лечение, както и изписване на терапевтична програма. При предписване на лекарства за прием през устата се прави проверка за съвместимостта им с лекраства, които пациентът приема по друг повод. За това е изключително важно по време на първичния преглед да разполагате с точните имена на медикаменти, които приемате в момента. Издава се рецепта с подробно описание на използване на предписаните лекарства. Когато не е възможно диагнозата да бъде уточнена в момента на прегледа или когато се подозира съпровождащо заболяване, се назначават допълнителни изследвания

Дерматологичният преглед

На всеки пациент, бил на преглед при нас се изготвя защитено индивидулано досие, в което се описва подробно дерматологичният статус и проведените изследвания. Това улеснява провеждането на вторични консултации.